Bride's Sleek Bite

Love Me Like You Do

Ett bra elnätsbolag

Ett elnätsbolag äger kablarna inom ditt geografiska område och därför kan man inte byta elnätsbolag. Det är för att det är ett naturligt monopol. Ingen skulle gynnas av att olika elnätsbolag har parallella kablar som går in och ut i ditt hus. Man kan därför säga att man ska vara lycklig om man har ett bra elnätsbolag. I Jössefors har vi ett bra elnätsbolag och det är vi tacksamma för. De ser över och underhåller vårt nätverk väldigt bra och de försöker också att hålla nere priserna till konsumenternas bästa. Visserligen ska Energimyndigheten se till att ingen tar ut för mycket men det kan ändå skilja mellan olika elnätsbolag.