Bride's Sleek Bite

Love Me Like You Do

Utveckla framtiden

Utvecklare är det alltid brist på, oavsett om man är inom IT eller bara använder sig av den. Jag tycker att fler borde plugga till utvecklare så att vi har fler sådana. Man hör ju på namnet vad det handlar om och visst vill väl alla vara med om en utveckling och inte ett bakåtsträvande? Jag tycker att man ska utveckla sättet vi tar ut energi på och få det att bara baseras på solen vilket skulle ge en bra och säker energikälla. Det skulle vara lösningen på många problem.